تور کیش از کرج

سه روزه
——
۹۴۵ هزار تومان

تور هوایی کیش از کرج با کرج گشت

 کرج گشت تنهاچارتر کننده پرواز کرج به کیش و کیش به کرج در استان البرز

پرواز رفت و برگشت

اقامت در هتل ۳

صبحانه

استقبال فرودگاهی

با قیمت استثنایی ۹۴۵ هزار تومان

تلفن تماس :۰۹۰۲۳۳۰۸۰۰۷۰۲۶۳۳۳۰۸۰۰۰ داخلی ۳